NEXANS

Nexans LANmark 6 Patch Cords پچ کوردهای یک، دو ،سه و پنج متری Cat6 نگزنس فرانسه

تطابق با کلیه استانداردهای Category 6
استفاده از تکنولوژی ساخت کابل کمپانی نگزنس
تطابق کامل با کلیه قطعات دیگر به منظور حصول بالاترین عملکرد
ارائه در دو مدل screened و unscreened
استفاده از مواد استاندارد بازدارنده آتش LSZH

تماس بگیرید
موجود است
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023