NEXANS

Nexans LANmark 7 Patch Cords پچ کورد یک متری Cat7 SFTP

پچ کورد یک متری Cat7 SFTP با یک سر GG45 و دو سر RJ45
پچ کورد سه متری Cat7 SFTP با یک سر GG45 و دو سر RJ45
پچ کورد یک متری Cat7 SFTP با دو سر GG45 همراه با محافظ
پچ کورد سه متری Cat7 SFTP با دو سر GG45 همراه با محافظ

مناسب برای کاربردهای به اشتراک گذاری با GG45
امکان استفاده در 4 کاربری متفاوت به صورت همزمان
ارائه در مدل Screened

تماس بگیرید
موجود است
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022